Hofírková, Lucie

Varianty jmen:

Hofírková, Lucie (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Baltské výpůjčky v sámštině. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 61–71.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v ugrofinské perspektivě : Vítu Bubeníkovi, pánu všech pádů, k sedmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 127–146.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Ke klasifikaci ugrofinských jazyků. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 85–126.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Osobní zájmena ve fino-sámských jazycích v uralské perspektivě. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 89–108.

Článek
Blažek, Václav; Hofírková, Lucie; Kovář, Michal. Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 189–224.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Saamská historická fonetika I : konsonantismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 135–153.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 73–81.