Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, pp. 7-13
Rozsah
7-13
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence