Přílohy

Název: Přílohy
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, pp. [171]-392
Rozsah
[171]-392
Typ
Příloha
Jazyk
česky
latinsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence