Hlavní vývojové tendence české literární kritiky po smrti Hálkově (do začátku 90. let)

Název: Hlavní vývojové tendence české literární kritiky po smrti Hálkově (do začátku 90. let)
Zdrojový dokument: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 120-135
Rozsah
120-135
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence