Jeřábek, Dušan

Varianty jmen:

Jeřábek, Dušan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 68.

Článek
Jeřábek, Dušan. Arne Novák a Zdeněk Nejedlý, jejich pojetí tradice a tradicionalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 20022003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 35–41.

Článek
Jeřábek, Dušan. Bedřich Václavek a E.F. Burian. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 161–167.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Bedřich Václavek a problémy socialistického umění. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 125–133.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Bibliografie. In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, s. 138–144.

Článek
Jeřábek, Dušan. Bibliografie Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 9.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. České literární vztahy k Slovensku v době májovců. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, s. 91–110.

Článek
Jeřábek, Dušan. Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 123–136.

Článek
Jeřábek, Dušan. [Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obrodenia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 258–260.

Článek
Jeřábek, Dušan. Divadelní kritiky Julia Fučíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 141–144.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Dušan Jeřábek o fakultním roce 1945. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 272–273.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, s. 139.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. F.M. Klácel a obrozenská Morava. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, s. 41–59.

Článek
Jeřábek, Dušan. [Fučík, Julius. Pokolení před Petrem]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 255–257.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Hálkův kritický zápas a růst v l. 1860-1871. In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, s. 53–93.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Hlavní vývojové tendence české literární kritiky po smrti Hálkově (do začátku 90. let). In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, s. 120–135.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. I.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, s. 7–14.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. II.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, s. 15–23.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. III.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, s. 25–31.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. IV.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, s. 33–37.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Jmenný rejstřík. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, s. 97–98.

Článek
Jeřábek, Dušan. Josef Merhaut a Rudolf Těsnohlídek o dramatech A.P. Čechova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 101–110.

Článek
Jeřábek, Dušan. K některým problémům Hřbitovního kvítí Jana Nerudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 7–22.

Článek
Jeřábek, Dušan. K životnímu výročí Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 139–147.

Kapitola
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, s. 27–40.

Článek
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19701971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 7–20.