Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku

Název: Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 136-196
Rozsah
136-196
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence