Historickosrovnávací studium větných typů

Název: Historickosrovnávací studium větných typů
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 166-176
Rozsah
166-176
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence