Mrázek, Roman

Varianty jmen:

Mrázek, Roman (preferováno)
Мразек, Роман
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 115.

Článek
Chloupek, Jan. Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 95–103.

Článek
Mrázek, Roman. České hláskové skupení žď. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 97–105.

Kapitola
Mrázek, Roman. Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary. In: Mrázek, Roman. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения. c1990, s. 143–145.

Kapitola
Mrázek, Roman. Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 185–200.

Článek
Zatočil, Leopold. Dopis Švéda A. Retzia J.E. Purkyňovi z r. 1835. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 152–155.

Článek
Zatočil, Leopold. Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 63–71.

Článek
Mrázek, Roman. Emocionalita slovanské věty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, roč. 34, č. A33, s. 51–56.

Článek
Beneš, Pavel. Étude sur la position de l'épithète en roumain. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 94–110.

Článek
Krystýnek, Jiří. Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 75–85.

Kapitola
Mrázek, Roman. Historickosrovnávací studium větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 166–176.

Článek
Wollman, Frank. Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 5–14.

Článek
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 153–156.

Článek
Hrabák, Josef. Kapitolky o verši Josefa Jungmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 48–82.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 319–326.

Článek
Pečman, Rudolf. Ke skladebnému stylu Amanda Ivanschitze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 39–43.

Článek
Trojanová, Jaroslava. K mezislovním asimilacím v mluvě na brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 81–92.

Článek
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 141–145.

Článek
Krystýnek, Jiří. K otázce regionalismu v literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 15–32.

Článek
Zatočil, Leopold. Kozdra v staročeském Sporu duše s tělem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 83–90.

Článek
Grepl, Miroslav. K předmětu tzv. teorie promluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 43–52.

Článek
Závodský, Artur. K problematice navázání na kulturní dědictví v literárním procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 5–25.

Článek
Mrázek, Roman. K problémům strukturní syntagmatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 97–110.

Článek
Jelínek, Milan. K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 93–106.

Článek
Vašek, Antonín. K vývojovým tendencím v dnešní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 29–41.

Článek
Pečman, Rudolf. K výzkumu absolutního sluchu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 84–88.