Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení

Název: Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení
Zdrojový dokument: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 293-295
Rozsah
293-295
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence