Творительный семантический : (адвербиальный, обстоятельственный)

Název: Творительный семантический : (адвербиальный, обстоятельственный)
Transliterovaný název
Tvoritel'nyj semantičeskij : (adverbial'nyj, obstojatel'stvennyj)
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Синтаксис русского творительного : (структурно-сравнительное исследование). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 19-154
Rozsah
19-154
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence