Творительный синтаксический : (неадвербиальный, необстоятельственный)

Název: Творительный синтаксический : (неадвербиальный, необстоятельственный)
Transliterovaný název
Tvoritel'nyj sintaksičeskij : (neadverbial'nyj, neobstojatel'stvennyj)
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Синтаксис русского творительного : (структурно-сравнительное исследование). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 155-248
Rozsah
155-248
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence