Предметный указатель

Název: Предметный указатель
Transliterovaný název
Predmetnyj ukazatel'
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Синтаксис русского творительного : (структурно-сравнительное исследование). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 276-281
Rozsah
276-281
Typ
Index
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A