Great Moravia tradition in the 10th cent. : Bohemia and Legenda Christiani

Název: Great Moravia tradition in the 10th cent. : Bohemia and Legenda Christiani
Variantní název:
  • Velkomoravská tradice v Čechách 10. století a Legenda Kristiánova
Zdrojový dokument: Ludvíkovský, Jaroslav. Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Macůrek, Josef (jiná role). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 525-566
Rozsah
525-566
Typ
Článek
Jazyk
anglicky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence