Ludvíkovský, Jaroslav

Varianty jmen:

Ludvíkovský, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35.

Kapitola
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 11–45.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Antická a renesanční idea smíšené ústavy u J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 195–210.

Kniha
Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice. 2002

Kapitola
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 47–316.

Kapitola
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 317–345.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Civitas Pragensis a metropolis Pragensis v Kristiánově legendě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 7–16.

Kapitola
Commentarii et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 442–451.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Commentarìi et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 450–463.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Crescente fide, Gumpold a Kristián : (příspěvek k datování Legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešním stavu této otázky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], roč. 3, č. D1, s. 48–66.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Dictare : (sémantický příspěvek k výkladu listu Jana ze Středy č. 132 Piur). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 115–120.

Kapitola
Ludvíkovský, Jaroslav. Die Janua rerum des Comenius im Lichte neuer Handschriftenfunde. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, s. 239–250.

Kapitola
Diplomata. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 13–134.

Kapitola
Epistolae. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 135–278.

Kapitola
Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 440–441.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 446–449.

Kapitola
Ludvíkovský, Jaroslav. Great Moravia tradition in the 10th cent. : Bohemia and Legenda Christiani. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, s. 525–566.

Kapitola
Ludvíkovský, Jaroslav. Heinrich von Saar und Heinrich von Heimburg. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, s. 219–231.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Kristián či tzv. Kristián?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 139–147.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Latinské legendy českého středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 267–308.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Legenda Beatus Cyrillus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 94–104.

Kapitola
[Leges - Textus iuridici]. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 11–363.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. List Karla IV. Colovi di Rienzo do vězení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 117–121.