Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi

Název: Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 137-139
Rozsah
137-139
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence