Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi

Title: Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi
Author: Balhar, Jan
Source document: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 137-139
Extent
137-139
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license