Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)

Název: Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 303-308
Rozsah
303-308
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence