Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750)

Název: Fluktuace obyvatelstva mezi českými zeměmi a Slovenskem (1620-1750)
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 39-68
Rozsah
39-68
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence