Přílohy

Název: Přílohy
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. [81]-313
Rozsah
[81]-313
Typ
Příloha
Jazyk
česky
latinsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence