Rejstřík osobní

Název: Rejstřík osobní
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 317-324
Rozsah
317-324
Typ
Index
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A