Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu

Název: Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu
Zdrojový dokument: Dokulil, Miloš. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 39-41
Rozsah
39-41
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence