Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu

Title: Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu
Author: Dokulil, Miloš
Source document: Dokulil, Miloš. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 39-41
Extent
39-41
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license