On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance

Title: On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance
Source document: Puzynina, Jadwiga. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 103-109
Extent
103-109
Type
Article
Language
English
Rights access
open access
License: Not specified license