Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen

Title: Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen
Source document: Schuster-Šewc, Heinz. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 191-196
Extent
191-196
Type
Article
Language
German
Lower Sorbian
Upper Sorbian
Rights access
open access
License: Not specified license