K sémantické klasifikaci českých modálních sloves

Title: K sémantické klasifikaci českých modálních sloves
Author: Benešová, Eva
Source document: Benešová, Eva. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 217-219
Extent
217-219
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license