O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích

Název: O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích
Zdrojový dokument: Sedláček, Jan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 227-231
Rozsah
227-231
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence