O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích

Title: O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích
Author: Sedláček, Jan
Source document: Sedláček, Jan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 227-231
Extent
227-231
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license