Порождение русских побудительных предложений

Title: Порождение русских побудительных предложений
Transliterated title
Poroždenije russkich pobuditel'nych predloženij
Source document: Svobodová, Helena. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 265-268
Extent
265-268
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license