L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním)

Title: L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním)
Source document: Pacnerová, Ludmila. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 377-379
Extent
377-379
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license