Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura

Název: Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura
Variantní název:
  • Шандор Петефи и русская, украинская и советская литература
    • Šandor Petefi i russkaja, ukrajinskaja i sovetskaja literatura
Zdrojový dokument: Pražák, Richard. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (editor); Mikulášek, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 275-280
Rozsah
275-280
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence