Jmenný rejstřík

Název: Jmenný rejstřík
Zdrojový dokument: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 97-98
Rozsah
97-98
Typ
Index
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A