Jeřábek, Richard

Varianty jmen:

Jeřábek, Richard (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 69.

Kapitola
Jeřábek, Richard. [Aaltonen Esko - Bystroń Jan Stanisław]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 18–44.

Kapitola
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 177–191.

Článek
Jeřábek, Richard. A propos du problème de l'influence culturelle de la colonisation croate sur la culture populaire en Moravie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 59–72.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Author's note. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 8–11.

Článek
Jeřábek, Richard. [Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 106–108.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Betlémové archy – jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 187–202.

Článek
Jeřábek, Richard. [Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 104–106.

Kniha
Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013

Kapitola
Jeřábek, Richard. Caraman Petru - Frykman Nils Jonas Daniel. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 44–70.

Kapitola
Jeřábek, Richard. České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století : (poznámky k metodologii studia zlidovělé ikonografie). In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 134–140.

Článek
Jeřábek, Richard. Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 163–165.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Das Südmährische dorf im Umbruch : ethnographische Studien aus der Gemeinde Brumovice. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, s. 183–189.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 217–225.

Článek
Jeřábek, Richard. Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 305–313.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Dichotomie: lidové a zlidovělé umění. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 37–42.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Die karpatische Flösserei im 19. Jahrhundert. In: Jeřábek, Richard. Karpatské vorařství v 19. století. 1961, s. 155–165.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Dub – Eiche – Makk – Encina : k filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 64–74.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Ediční poznámka autora. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 3–6.

Kapitola
Jeřábek, Richard. [Gavazzi Milovan - Jungbauer Gustav]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 70–105.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Herkules, Daniel nebo Samson? : příspěvek k ikonografii, k problému lidovosti a etnicity figurálních úlů. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 203–216.

Kapitola
Jeřábek, Richard. K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 176–186.

Kapitola
Jeřábek, Richard. [Kadlec Karel - Murko Matija]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, s. 105–142.

Kniha
Jeřábek, Richard. Karpatské vorařství v 19. století. 1961

Kapitola
Jeřábek, Richard. Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, s. 119–133.

Kapitola
Jeřábek, Richard. Lidová estetika a výtvarná aktivita. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, s. 101–118.