K ideologickým aspektům metod historiografie Annales

Název: K ideologickým aspektům metod historiografie Annales
Zdrojový dokument: Kudrna, Jaroslav. Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19. a 20. století. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 29-53
Rozsah
29-53
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence