Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19. a 20. století

Název: Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19. a 20. století
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1983
Rozsah
151 s.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 247
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 50922
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 7–10
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | K vývojovým tendencím pozitivistické historiografie | 11–28
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | K ideologickým aspektům metod historiografie Annales | 29–53
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Politická historiografie a pozitivismus v současné italské buržoazní historiografii | 54–77
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Pozitivismus a snahy o překonání tradičního historismu v současné západoněmecké buržoazní historiografii | 78–101
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Historie, marxismus a historické povědomí | 102–125
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
VI. | K problematice historické periodizace | 126–139
Kudrna, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Zur Kritik des Positivismus in der bürgerlichen deutschen, französischen und italienischen Historiographie des 19. und 20. Jhs. | 140–151
Kudrna, Jaroslav
PDF