Zur Kritik des Positivismus in der bürgerlichen deutschen, französischen und italienischen Historiographie des 19. und 20. Jhs.

Název: Zur Kritik des Positivismus in der bürgerlichen deutschen, französischen und italienischen Historiographie des 19. und 20. Jhs.
Zdrojový dokument: Kudrna, Jaroslav. Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19. a 20. století. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 140-151
Rozsah
140-151
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A