Die sozialen Funktionen der Wissenschaft

Název: Die sozialen Funktionen der Wissenschaft
Autor: Šmajs, Josef
Zdrojový dokument: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1986, pp. 123-128
Rozsah
123-128
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A