Tvůrčí vývoj Vasilije Šukšina : eticko-filozofická hledání, žánrové a stylové zvláštnosti uměleckého systému : resumé

Název: Tvůrčí vývoj Vasilije Šukšina : eticko-filozofická hledání, žánrové a stylové zvláštnosti uměleckého systému : resumé
Variantní název:
  • Ческое резюме
    • Českoje rezjume
Zdrojový dokument: Binová, Galina Pavlovna. Творческая эволюция Василия Шукшина : [нравственно-философские искания и жанрово-стилевые особенности художественной системы]. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1988, pp. 131-137
Rozsah
131-137
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A