Binová, Galina Pavlovna

Varianty jmen:

Binová, Galina Pavlovna (preferováno)
Binova, Galina
Binová, Galina
Bínová, Galina
Бинoвa, Гaлинa
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 70.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. "Новая волна" и формы художественной эротики в русской литературе. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 39–46.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. "Я любовь узнаю по боли..." : (М. Цветаева в Чеxии). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 145–150.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. B твopчecкoй лaбopaтopии B. Шyкшинa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 29–44.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Ceксуально-эротическая образность в постмодернистском дискурсе. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 9–17.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 107–114.

Kapitola
Binová, Galina Pavlovna. Homo sovieticus eroticus. In: Binová, Galina Pavlovna. Русская литературная эротика : исторические и эстетические метаморфозы. 2006, s. 53–70.

Článek
Podborský, Vladimír. Keramické zoomorfní nádobky středoevropského pravěku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 9–64.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. K jubileu profesora Miroslava Mikuláška. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 3, s. 45–46.

Článek
Kovárník, Jaromír. Kostěná industrie k vhloubené výzdobě neolitické keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 274–275.

Článek
Binová, Galina Pavlovna; Pospíšil, Ivo. K pětašedesátinám Miroslava Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 137–138.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. K гeнeзиcy и типoлoгии "Hoвoй вoлны" в pyccкoй литepaтype. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 71–78.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. K пpoблeмe "эpoтикa и литepaтypa" в cвeтe pyccкoй клaccичecкoй тpaдиции. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. 99–106.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Paleta současné ukrajinské literatury. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 3, s. 36–39.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. První monografie o V. Vysockém u nás. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 57–58.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Pyccкaя литepaтypнaя эpoтикa в пoиcкax aдeквaтнoгo языкoвoгo выpaжeния. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 69–75.

Kapitola
Binová, Galina Pavlovna. Ruská literární erotika : (historické a estetické metamorfózy) : resumé. In: Binová, Galina Pavlovna. Русская литературная эротика : исторические и эстетические метаморфозы. 2006, s. 169–176.

Článek
Kovárník, Jaromír. Středověké akvamanile z Rybníků, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 295–296.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Texникa cмexa y M. Бyлгaкoвa : (cpeдcтвa coздaния кoмичecкoгo в "Poкoвыx яйцax"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 131–137.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Tpaгичecкoe в xyдoжecтвeннoм миpe B. Шyкшинa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, roč. 40, č. D38, s. 99–107.

Kapitola
Binová, Galina Pavlovna. Tvůrčí vývoj Vasilije Šukšina : eticko-filozofická hledání, žánrové a stylové zvláštnosti uměleckého systému : resumé. In: Binová, Galina Pavlovna. Творческая эволюция Василия Шукшина : [нравственно-философские искания и жанрово-стилевые особенности художественной системы]. c1988, s. 131–137.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 146–148.

Článek
Kovárník, Jaromír. Zajímavý objekt kultury s MMK ze sídliště Lesůňky II, okres Třebíč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 276–282.

Článek
Kohoutek, Jiří; Langová, Jana. Zoomorfní nádobka z Otrokovic-Kvítkovic, okres Gottwaldov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 282–286.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Альтернатива "деревня - город" в нравственно-художественной концепции В. Шукшина. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 63–67.