Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary

Název: Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1990, pp. 143-145
Rozsah
143-145
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A