Na cestě k vítězství

Název: Na cestě k vítězství
Zdrojový dokument: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [763]-782
Rozsah
[763]-782
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence