Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze

Název: Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2003
Rozsah
888 s., [24] s. obr. příl. :
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 344
ISBN
8021031344
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 139670
Poznámka
  • Úplné názvové údaje: Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha Srba, Bořivoj PDF
hidden-section [Ediční poznámka]
Chapter number Title Custom text
[Ediční poznámka] | [5]–[6]
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section [Předmluva]
Chapter number Title Custom text
[Předmluva] | 7–10
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | [11]–28
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Do exilu
Chapter number Title Custom text
První kapitola | Do exilu | [29]–212
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Po vypuknutí války
Chapter number Title Custom text
Druhá kapitola | Po vypuknutí války | [213]–302
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Za bitvy o Británii
Chapter number Title Custom text
Třetí kapitola | Za bitvy o Británii | [303]–442
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Help Russia!
Chapter number Title Custom text
Čtvrtá kapitola | Help Russia! | [443]–636
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Chvíle tísně
Chapter number Title Custom text
Pátá kapitola | Chvíle tísně | [637]–684
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section V protiútoku
Chapter number Title Custom text
Šestá kapitola | V protiútoku | [685]–762
Srba, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
Sedmá kapitola | Na cestě k vítězství | [763]–782
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Domů! (Domů?)
Chapter number Title Custom text
Osmá kapitola | Domů! (Domů?) | [783]–812
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | [813]–838
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura | 839–849
Srba, Bořivoj
PDF
Chapter number Title Custom text
Legenda k obrazové části | 850–853
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Muses in exile
Chapter number Title Custom text
Muses in exile | 854–858
Srba, Bořivoj
PDF
hidden-section Osobní rejstřík
Chapter number Title Custom text
Osobní rejstřík | 859–877
Srba, Bořivoj
PDF