The Bible in Polynesia : bridging the cultural distance

Název: The Bible in Polynesia : bridging the cultural distance
Variantní název
Biblia v Polynézii : prekonávanie kultúrnych rozdielov
Autor: Krupa, Viktor
Zdrojový dokument: Religio. 2004, roč. 12, č. 1, s. [45]-64
Rozsah
[45]-64
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Pri prekladaní Biblie do polynézskych jazykov narážame prakticky na všetky typy prekladateľských problémov. Lingvistická a hlavne kultúrna i environmentálna vzdialenosť medzi Blízkym východom a tropickou Polynéziou je značná. Prekladateľ musí riešiť problém zachovania podstaty sakrálneho textu, ak chce Bibliu sprístupniť svojim recipientom. Základný problém spočíva v hľadaní adekvátnych ekvivalentov biblických termínov. Má k dispozícii tri hlavné metódy – explanatórne parafrázovanie, sémantickú modifikáciu alebo priame preberanie, pričom každý z týchto spôsobov má svoje výhody i nevýhody.
Note
  • Štúdia vznikla v rámci projektu "Kolektívne identity v moderných spoločnostiach" (Slovenská akadémia vied, Centrum excelentností).