Pozoruhodný příspěvek k etymologii

Název: Pozoruhodný příspěvek k etymologii
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 4, s. 54-55
Rozsah
54-55
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Machek, Václav, Boček, Vít, ed. a Malčík, Petr, ed. Václav Machek: korespondence. I. Praha: Lidové noviny, 2011. 527 s. Studia etymologica Brunensia; 12/1. ISBN 978-80-7422-143-9.
Machek, Václav, Boček, Vít, ed. a Malčík, Petr, ed. Václav Machek: korespondence. II. Praha: Lidové noviny, 2011. 537-1031 s. Studia etymologica Brunensia; 12/2. ISBN 978-80-7422-144-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.