Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava) : příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku

Název: Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava) : příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku
Variantní název:
  • Äneolithische gruben mit kultgegenständ en aus Malé Hoštice (bez. Opava ) : ein Beitrag zur Problematik von Kultstätten der oberschlesischen Lengyel-Gruppe im tschechischen Teil Schlesiens
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, roč. 58-59, č. M14-15, s. [221]-230
Rozsah
[221]-230
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2008 proběhl na katastru Opavy – Malých Hoštic rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, kterým se podařilo prozkoumat část pravěkého polykulturního sídliště. Při výzkumu byly zkoumány zahloubené objekty, ve kterých se podařilo odkrýt předměty pravděpodobně kultovního či rituálního charakteru. Tyto artefakty včetně jejich nálezových okolností se pak staly podnětem pro napsání tohoto článku.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.