Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice

Název: Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice
Variantní název:
  • Popular music and jazz in the post-war Czech music journalism
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. [65]-71
Rozsah
[65]-71
  • ISSN
    1212-0391
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This treatise tries to analyse the changes of perception of the sphere of popular music and jazz. These changes took place in relation to the development of Czech society and politics after 1948. The analyse uses selected published exemples from the music press in the specified period of time. The remarkable phenomenon to observe is the development of frequently used terms that are characteristic of the period, especially the gradual evolutionary fluctuation of views, attitudes and opinions expressed by these terms. After the changes in society in 1948 when the Communist Party of Czechoslovakia took power, the problematics of popular music and jazz became a special matter of interest from the side of music media. First of all, there was the opinion, a right one by the way, that the given sphere touches huge masses of population and people can easily be influenced by it, thus the importance of popular music and jazz for the power and ideology in the light of their possible propaganda use. Further on, there was a negative feeling towards the "Western" or even "American" provenance of most of the production of successful modern popular music, so this production was soon heavily criticised and became one of the typical features in depiction of the vivid portrayal of the enemy. Last but not least, it was considered a topical task in this musical sphere to apply the ideologized aesthetic normative standards of "universal socialist" validity.
Reference
[1] Hudební rozhledy. Měsíčník skladatelů a hudebních vědců Československa. Praha, Svaz československých skladatelů, ročník I – XXII, 1948–1969.

[2] Rytmus. Měsíčník pro soudobou hudbu. Praha, ročník X, 1945/46, ročník XI, 1947.

[3] Tempo. Hudební měsíčník. Praha, Hudební matice Umělecké besedy, XVIII-XX, 1946–1948.

[4] Dorůžka, Lubomír – Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost. Praha – Bratislava 1967.

[5] Doubravová, Jarmila: Mýtus klíčových slov a citací. Estetika 25, 1988, č. 1, s. 8–12.

[6] Fukač, Jiří: Pojmosloví hudební komunikace. Brno 1991.

[7] Fukač, Jiří – Vysloužil, Jiří – Macek, Petr (ed.): Slovník české hudební kultury. Praha 1997.

[8] Kapusta, Jan: K historicko-společenským podmínkám vzniku a rozvoje neartificiální hudby v Čechách. Hudební věda 27, 1990, č. 2, s. 160–171.

[9] Kotek, Josef: Česká zábavná taneční jazzová hudba v základních obrysech svého historického vývoje. Taneční hudba a jazz, 1964–1965, Praha 1965, s. 14–36.

[10] Kotek, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918–1968). Praha 1998.

[11] Macek, Petr: Die tschechische Musikpublizistik 1945–69 im Lichte der semantische Textanalyse. In: Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 46 (1998), řada H32, s. 49–58.

[12] Macek, Petr: Modern Popular Music and the Issue of Popularity of Music. In: Prof. Jiří Fukač-Festschrift. Editor Stanislav Bohadlo. Náchod 1998, s. 84–90.

[13] Macek, Petr: Tschechische "Kulturwerte" in der Musikpublizistik 1945–1969: eine semantische Reflexion. In: Socialist Realism and Music. Bek, Mikuláš–Chew, Geoffrey – Macek, Petr (ed.). Sborník z Mezinárodního hudebně vědného kolokvia 2001. Praha 2004, s. 262–270.

[14] Macek, Petr: Směleji a rozhodněji za českou hudbu. "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945–1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky. Praha 2006.

[15] Poledňák, Ivan: Jazz v kontextu české hudební kultury 20. století. Opus musicum, 16, 1984, č. 8, s. 247–253).