Macek, Petr

Varianty jmen:

Macek, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25.

Článek
Macek, Petr; Kalina, Petr; Sedláčková, Simona. Český hudební slovník osob a institucí : pravidla pro autory - seznam zkratek – aktualizovaný stav 2010 (certifikovaná metodika). Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 283–297.

Článek
Macek, Petr. Hudební věda v Brně po roce 1989. Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 1, s. 9–15.

Článek
Macek, Petr. Im Vorfeld und/oder im Vorzeichen der Volkstümlichkeit : ein Versuch über die ästhetische Normativität der tschechischen Musik der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1999, roč. 48, č. H34, s. 47–57.

Článek
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. In memoriam on the seventieth birthday of Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 7–13.

Článek
Macek, Petr. Jaroslav Střítecký at 70. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 5–7.

Článek
Macek, Petr. Jiří Vysloužil a hudební lexikografie. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 99–105.

Článek
Macek, Petr. Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. 79–85.

Článek
Macek, Petr. Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice). Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 225–232.

Článek
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 7–9.

Článek
Macek, Petr. Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 43–48.

Článek
Macek, Petr. On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 2, s. 55–62.

Článek
Macek, Petr. Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 65–71.

Článek
Macek, Petr. Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, roč. 39-40, č. I25, s. 63–70.

Článek
Bek, Mikuláš; Fukač, Jiří; Macek, Petr. Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, roč. 50-51, č. H36-37, s. 91–116.

Článek
Macek, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 83–94.

Článek
Macek, Petr; Osecká, Lída. Sebesystém adolescentů a jejich hodnocení rodičů: psychosémantický přístup. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, roč. 45, č. P1, s. 35–48.

Článek
Macek, Petr; Osecká, Liduška; Blatný, Marek. Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 111–121.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 79–94.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Mazurová, Petra. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. 41–48.

Článek
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 5–10.

Článek
Gabriel, František; Macek, Petr. Stavební vývoj hradu Valdštejna. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 163–175.

Článek
Macek, Petr. Die tschechische Musikpublizistik 1945-69 im Lichte der semantischen Textanalyse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, roč. 46, č. H32, s. 49–58.

Článek
Macek, Petr. Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě. Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 73–79.

Článek
Macek, Petr. Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 15–31.

Článek
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 11–20.