Úvodní slovo

Název: Úvodní slovo
Zdrojový dokument: Hejl, František. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 15-16
Rozsah
15-16
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence