Úvodní slovo

Title: Úvodní slovo
Source document: Hejl, František. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 15-16
Extent
15-16
Type
Editorial; Editorial note
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license