Inhalt

Název: Inhalt
Zdrojový dokument: "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 173
Rozsah
173
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence