Inhalt

Title: Inhalt
Source document: "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 173
Extent
173
Type
Other part of book
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license